Philadelphia Roll

$8.25

Smoked salmon, cream cheese, & scallion